Huiszwam bestrijden

Het is van belang dat de aanwezigheid van zwammen en insecten in gebouwen in een vroeg stadium vastgesteld wordt. Dit laat toe de omvang van de aantasting te beperken en de aangepaste curatieve behandeling te voorzien. Domus Arte, gespecialiseerd in het behandelen van zwammen en insecten, bezit de kennis de middelen en de jarenlange ervaring om dergelijke saneringen met succes door te voeren.

Zwamaantasting

De ontwikkeling van zwammen is het gevolg van een te hoge vochtigheidsgraad tengevolge een abnormale vochtoorzaak (lekken,opstijgend vocht etc), weinig licht, warmte en een slechte verluchting. In het bijzonder de huiszwam, Serpula lacrimans, kan, indien niet tijdig opgespoord, aanzienlijke schade veroorzaken in gebouwen.

Kenmerken van huiszwammen

  • Kleurveranderingen op het hout en andere constructie-elementen
  • doffe klank bij het tikken op het hout
  • zachte stukken in het hout
  • vervorming, zowel bol als hol, van de houten elementen
  • muffe geur
  • loskomende verf
  • kubische barsten in het hout
  • kubieke barsten in het hout
  • poederige houtstruktuur

Contacteer ons voor een vrijblijvend plaatsbezoek

Domus Arte

Rabotstraat 113

B-9940 Evergem

Tel. +32 (0)9 395 61 40

Fax +32 (0)9 269 79 60