Monumentenzorg

De restauratie van beschermde en waardevolle gebouwen gebeurt doorgaans onder toezicht van Erfgoed Vlaanderen en/of Dienst Monumentenzorg.

De toezichthoudende overheid stelt bepaalde eisen op waaraan de restauratiewerken moeten voldoen. Domus Arte is in staat om deze richtlijnen in detail uit te voeren. De manier van uitvoeren (gebruikte technieken en materialen) en het ontwerp zelf zijn zaken waarbij we nauwkeurig te werk gaan.

Hoe gaat Domus Arte te werk?

Om tot een succesvol resultaat te komen zullen volgende stappen doorlopen worden :

  • Een plaatsbezoek wordt geregeld met de afgevaardige van Domus Arte
  • Tijdens het plaatsbezoek worden alle richtlijnen besproken
  • Indien mogelijk wordt een rondgang georganiseerd met de toezichthoudende overheid
  • Domus Arte maakt een gepaste offerte op om zo het project te doen slagen
  • De uitvoering gebeurt in overleg met de toezichthoudende overheid
  • Domus Arte begeleidt de klant in het volledige restauratieproces

Domus Arte is door de overheid erkend in Klasse 3, Ondercategorie D24. Dit betekent dat Domus Arte over de nodige ervaring en kennis beschikt om beschermde gebouwen te restaureren.

Contacteer ons voor een vrijblijvend plaatsbezoek

Domus Arte

Rabotstraat 113

B-9940 Evergem

Tel. +32 (0)9 395 61 40

Fax +32 (0)9 269 79 60